Producenci

Kategorie

Sklep internetowy sportyonline.eu dostępny pod adresem www.sportyonline.eu i prowadzony są przez firmę Scuba Service s.c. Stefan Dratwicki, Bożenna Chmiel.
Siedziba firmy: ul. Stoczniowców 9 03-982 Warszawa.
NIP: 526-22-08-313
Regon: 013110075

Wyjaśnienie pojęć:
Dostawca:
Scuba Service s.c. Stefan Dratwicki, Bożenna Chmiel z siedzibą w Warszawie przy ul. Stoczniowców 9 (03-982).
Klient:
Osoba otwierająca witrynę sklepu Scuba Service i w jakikolwiek sposób korzystająca z informacji zawartych w sklepie internetowym www.sportonline.eu lub jego narzędzi.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się sprzedażą sprzętu sportowego i turystycznego.

Regulamin sklepu :

1. Sklep internetowy sportyonline.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony www.sportyonline.eu.

2. Wszystkie ceny podane na stronie www.sportyonline.eu są cenami brutto i zawierają VAT. Dla Stron transakcji wiążąca jest cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, z wyjątkiem błędnie wprowadzonych cen ze strony Sprzedającego, o których Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przed wysyłką wybranego towaru, z możliwością zwrotu wpłaconej kwoty.

3. W zależności od wyboru Kupującego, przy sprzedaży każdego towaru wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

4. Zgodnie z dokonanym w momencie składania zamówienia przez Kupującego wyborem, odbiór zakupionego towaru odbywa się bezpośrednio w siedzibie właściciela sklepu sportyonline.eu albo za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, którego wysokość uzależniona jest od wielkości zakupionego towaru, wybranej formy odbioru i płatności.

5. Ze względu na różnice w czasie lub sposobie dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, sklep sportyonline.eu ma prawo zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki na własny koszt.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu  sportyonline.eu ma  prawo do ograniczenia sposobu płatności.

7. Czas realizacji zamówienia składa się z: okresu do momentu wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Kupującego. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć, o czym Kupujący każdorazowo będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych będą każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie. W przypadku płatności przelewem termin dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu.

8. Sklep  sportyonline.eu stara się wybrać najlepszą firmę kurierską aby towar był niezwłocznie dostarczony a za ewentualną zwłokę przepraszamy i w pełni odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie lub pocztę.

9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie sportyonline.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

10. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  sportyonline.eu posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski.

11. Warunki gwarancji znajdują się na druku gwaranta bądź na jego stronie www.

12. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

13. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań sklepu diveainn.pl należy odesłać na koszt diveinn.pl na adres określony na wstępie niniejszego regulaminu, po uprzednim zgłoszeniu niezgodności telefonicznie lub mailowo na adres info@sportyonline.eu

14. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

15. Sklep ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sportyonline.eu. Jeżeli wymagane będą dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.

16. Do 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, składając  sportyonline.eu oświadczenie na piśmie. Wymagane jest zwrócenie kompletnego, niezniszczonego towaru w oryginalnym opakowaniu. Towar zwracany należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zgłoszenia zwrotu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne i wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność. W przypadku niedostarczenia towaru w ciągu 14 dni, wg powyższych wytycznych, zwrot kwoty zapłaconej zostanie wstrzymany do wyjaśnienia. Koszty przesyłki poniesione przez Kupującego w momencie zakupu nie są zwracane.

17. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony z winy użytkownika lub jest niekomplenty. Zaleca się aby Kupujący sprawdził  przed odebraniem przesyłki od kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Zaleca się również aby Kupujący  zwrócił uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub plomby są uszkodzone lub zerwane, należy  nie przyjmować towaru i powiadomić o tym fakcie sprzedającego w celu szybszej reakcji dotyczącej reklamacji.
Wszelkie koszty przesyłki dotyczącej reklamacji pokrywa Sprzedający

18. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu sportyonline.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego na liście przewozowym przesyłki.

19. Sklep  sportyonline.eu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep sportyonline.eu ponosi odpowiedzialność za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub ich zmianę przez producenta. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

20. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sportyonline.eu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

21. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Scuba Service s.c. z siedzibą w Warszawie oraz na przetwarzanie przez sklep  sportyonline.eu oraz Scuba Service s.c., danych osobowych Kupującego w celu dokonania transakcji zakupu lub przekazania Kupującemu informacji dotyczącej transakcji.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu przed uprzednim poinformowaniem o zmianach na stronie sklepu oraz klienta 30 dni przed jego zmianą poprzez pocztę elektroniczną. Klient może niezaakceptować zmiany regulaminu.
Wszelkie sprawy dotyczące dokonanych transakcji przed zmianą regulaminu bedą rozpatywane zgodnie z regulaminem , który obowiązywał w trakcie zawierania umowy transakcji.

23. Scuba Service s.c. gwarantuje zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r. Sklep działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.)
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.)
Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl/ ,na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i Konsumentów.

24. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby kupującego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Wszelkie spory będziemy starali się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie.